ადმინისტრაცია

ნატალია თოლორაია- დირექტორი

თაბუკა ციმინტია- დირექტორის მოადგილე

ნონა ქირია-ფინანსური მენეჯერი

ნანა აბდალაძე-ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

-ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ელენე მაისურაძე-პროფესიულ სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

- ბიბლიოთეკარი

ლიდა დანელია-მატერიალური რესურსების მენეჯერი

- სასწავლო პროცესის მენეჯერი

სვეტლანა პოღოსოვი-საქმის მწარმოებელი

-შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი

მაკა ტყებუჩავა-დიასახლისი

პროგრამები

კონტაქტი