ადმინისტრაცია

ნატალია თოლორაია- დირექტორი

ნონა ქირია-ფინანსური მენეჯერი

ნინო ცხოვრებაძე-ხარისხის მართვის მენეჯერი

თეა ნარიმანიშილი-ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ნესტან მათოზაშვილი-პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

ნესტან მათოზაშვილი- ბიბლიოთეკარი

ლიდა დანელია-მატერიალური რესურსების მენეჯერი

ნანა ადამია-პირველადი გადაუდებელი დახმარების სპეციალისტი

სვეტლანა პოღოსოვი-საქმის მწარმოებელი

გიორგი ბარნოვი-უსაფრთხოების მენეჯერი

ვალენტინა კოღოშვილი-დიასახლისი

პროგრამები

კონტაქტი