ადმინისტრაცია

ნატალია თოლორაია- დირექტორი

ნონა ქირია-ფინანსური მენეჯერი

ნანა აბდალაძე-ხარისხის მართვის მენეჯერი

დალი ლაშქარაშვილი -ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ნესტან მათოზაშვილი-პროფესიულ სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ნესტან მათოზაშვილი- ბიბლიოთეკარი

ლიდა დანელია-მატერიალური რესურსების მენეჯერი

შორენა საგინაშვილი- სასწავლო პროცესის მენეჯერი

სვეტლანა პოღოსოვი-საქმის მწარმოებელი

გიორგი ბარნოვი-შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი

ვალენტინა კოღოშვილი-დიასახლისი

პროგრამები

კონტაქტი