აკადემიის ავტორიზაცია

 

2015 წელს, NATALI ACADEMY-მ წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია და მოიპოვა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (გადაწყვეტილება N3 04.02.2015), ხოლო 2019 წელს გაიარა რეავტორიზაცია ( გადაწყვეტილება N218 13.11.2019).

აკადემია, ამ ეტაპზე საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც ახორციელებს არაფორმალური განათლების აღიარებას.

 

https://eqe.ge/res/docs/79753.pdf

 

 

პროგრამები

კონტაქტი