მისია და ხედვა

ჩვენი მისიაა

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის- NATALI ACADEMY მისიაა, მოამზადოს საერთაშორისო სტანდარტებისა და თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, სილამაზის ინდუსტრიის კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის მომსახურების/სერვისის შეთავაზებას.

ჩვენი ხედვაა

აკადემიის ხედვაა, იყოს წამყვანი ადგილობრივ ბაზარზე , შექმნას ერთიანი საგანმანათლებლო და საწარმოო გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს პირის პროფესიულ და ინდივიდუალურ განვითარებას, შესთავაზებს მომხმარებელსა და სპეციალისტებს მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო მომსახურებას სწავლების ყველა ეტაპზე და ხემლისაწვდომს გახდის სილამაზის მომსახურებას საზოგადოების ყველა ფენისათვის.

ღირებულებები

  • ხარისხზე ორიენტირებულობა
  • მომხმარებელზე ორიენტირებულობა
  • განვითავრებაზე ორიენტირებულობა
  • გუნდურობა
  • პროფესიონალიზმი

 

 

პროგრამები

კონტაქტი