პორტფოლიოები

მარიამ ყაჭეიშვილი 19წლის- საზოგადოებრივი კოლეჯი NATALI ACADEMY -ის სტუდენტი. მარიამმა აირჩია მომავალი პროფესია- ვიზაჟისტი. მისი მიზანია -თვითნასწავლი ვიზაჟისტი იქცეს სერტიფიცირებულ პროფესიონალ ვიზაჟისტად. NATALI ACADEMY ხელს უწყობს მას პროფესიულ განვითარებასა და კარიერის დაგეგმვაში.

 

პროგრამები

პროექტები

კონტაქტი