სიახლეები

« სხვა სიახლეები

პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის კიდევ ერთი ეტაპი დაიწყო

2019-04-16 07:59:18

პროგრამები

კონტაქტი