სიახლეები

« სხვა სიახლეები

ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები

2018-10-05 07:14:13

27 და 28 სექტემბერს პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ კერძო და საჯარო დაწესებულებებთან ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების და პროცედურების პროექტი განიხილა.
საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, რომლის ძალაში შესვლასთან ერთად პროფესიული განათლების სისტემა ახალ სტანდარტებზე გადავა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ავტორიზაციის ახალი სტანდარტებით შეფასდებიან.

წყარო: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feqe.ge%2Fgeo%2Fnews%2Fshow%2F53%2F2265&h=AT1VKACMb9Z2zV6EKxOAYpGagiyyAECYSTJh2njWo-YsEr1J-f0dtM1SR0Ro33ZhM_pHIJZFffxiU2sh7gjvzq9JxmdW2SrH1HKb4NlRBfpvsYv0Y-xMZKylt_QDPku4vmVz9U7nLZlpYLnypckpimRs4BrqkoK-Gs46KhGj31JNzBn7jyTNVSaXWroFCy9s6xWehyh3E6f7PVwN4llSoH0PV8DmRubzfhY6pejJby88t0AGFI41pb09cMyfW3_7PRArpafqKu1skGn6SMXAI3XvzblqzLSVzByyzrvuvlH-gDB5zzVDkqp0X0RFDcggXTOjepSrPKF_KesUdTQzLRoVOL3kZFBqiZdHth-4t7xhW3LHfY67uA-g_8f_FNG7L3YPTJZLg4jy-58Autbq8dh2nNItHbZp

პროგრამები

კონტაქტი