სიახლეები

« სხვა სიახლეები

„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაზე“ რეგისტრაცია დაიწყო.

2017-09-26 06:34:42

„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაზე“ რეგისტრაცია დაიწყო. 
Natali Academy-მ, საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ბენეფიციართა ერთი ჯგუფი უკვე მოამზადა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ პროგრამის განხორციელების მეორე ეტაპი იწყება. 
აკადემია კვლავ აგრძელებს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში“ მონაწილეობას და მსურველების ქალის სტილისტის პროფილით მომზადებას. 

პროგრამები

კონტაქტი