სიახლეები

« სხვა სიახლეები

პროფესიული განათლების ფესტივალი

2017-04-05 16:30:57

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და თბილისის მერიის ორგანიზებით 2017 წლის 4 აპრილს გაიმართა პროფესიული განათლების ფესტივალი.ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს Natali Academy"-ის სტუდენტებმა,რომლებმაც საუკეთესო კუთხით მოახდინეს პროგრამის ფარლებში შეძენილი ცოდნისა და უნარების დემონსტრირება.

პროგრამები

კონტაქტი