სიახლეები

« სხვა სიახლეები

Nataly academy-ს ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის შესახებ

2019-09-03 09:46:05

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 30 აგვისტოს N774 ბრძანების საფუძველზე აკადემია ცნობილი იქნა ავტორიზაციის მაძიებლად.

აკადემიის ადმინისტრაცია მადლობას უცხადებს პერსონალს გაწეული შრომისთვის. ულოცავს მათ და ყველა დაინტერესებულ მხარეს დაწესებულებისთვის მაძიებლის სტატუსის მინიჭებას და უსურვებს ავტორიზაციის პროცესის წარმატებით გავლას.

პროგრამები

კონტაქტი