სიახლეები

« სხვა სიახლეები

ხელშეკრულება ა(ა)იპ "საქართველოს ექთანთა ასოციაციასთან

2019-08-22 09:40:42

აკადემიის ახალი პროგრამების ფარგლებში, რომელიც შემუშავებულია "თმისა და სილამაზის მომსახურების" ჩარჩო დოკუმეტის საფუძველზე, ხორციელდება "პირველადი გადაუდებელი დახმარების" მოდული.  აღნიშნული უნარები, ყველას მოქალაქეობრივი ვალია.

 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროგრამების მათთვის ავტორიზაციის მინიჭების შემდეგ განხორციელდება. მოდულის განხორციელებისა და აკადემიის პერსონალისთვის აღნიშნული უნარების სწავლება-განვითარების მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა ა(ა) იპ "საქართველოს ექთანთა ასოციაციასთან, რომლის ფარგლებში ასოციაციის კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი ჩაატარებს ტრენინგებს, სემინარებსა და ასევე პროგრამების ფარგლებში, წარუძღვებიან "პირველადი გადაუდებელი დახმარების"მოდულის განხორციელებას.

 

პროგრამები

კონტაქტი