სიახლეები

« სხვა სიახლეები

სამუშაო ჯგუფის შექმნა

2014-01-08 10:13:43

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების უზრუნველყოფისა  და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა მიზნით, შეიქმნა „საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy“ -ის სამუშაო ჯგუფი.

სამუშაო ჯგუფის მიზანია სამოქმედო გეგმის, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება

ჯგუფი დამტკიცდა შემდეგი შემადგენლობით;  ნატალია თოლორაია - ჯგუფის უფროსი;  ქეთევან მშვენიერაძე - შპს „ნატალი“, იურისტი; ნონა ქირია - შპს „ნატალი“, ბუღალტერი თათია ხუციშვილი - შპს „ნატალი“  პროექტების მენეჯერი რიჩარდ კალოიანი - შპს „ნატალი“, სტილისტიმანანა მახარაშვილი - საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია, კონსულტანტი.

პროგრამები

კონტაქტი